رویای کوچک من

هیشششش!آرومتر

 

هفت سالم بود. روزای اول مدرسه . کلاس اول ...

زنگ کلاس خورد . با سرعت زیاد دویدم ; طرف آب خوری . نفهمیدم چی شد که یهو احساس درد شدیدی کردم .آره محکم روی زمین سیمانی مدرسه افتاده بودم ...خیلی خودمو گرفتم تا گریم نگیره اما اشکام خود به خود رو زمین می ریخت اما اون چشمای پر از اشک یه چیز دیگه هم روی زمین می دید ...سرخ بود... کم کم فهمیدم که لبم پر خون شده... خون تمام مقنعه سفیدم رو سرخ کرده  بود ...گریه هام ادامه داشت تا این که ناظم مدرسه اومدو... وقتی آروم تر شدم مقنعه م رو در آورد گذاشتمش تو پلاستیک و... 

زنگ خونه خورد .می دونستم مامان و بابای من حالا حالاها نمیان اونا خودشون مدرسه داشتن و من دیرتر از همه میرفتم خونه .اما با اون لبای خونی ...نمی تونستم منتظر وایسم...

خونه مامان بزرگ همون نزدیکی ها بود بالاخره طاقتم تموم شد کیفمو کول کردم  ...جلو رفتم ... اما اون جلو...

یه خیابون بزرگ وشلوغ و من تک وتنها ...خیلی ترسیده بودم می خواستم برگردم اما در مدرسه بسته شده بود ..........من مونده بودم و یه عالمه ماشین که با سرعت از جلوم می گذشتن اشک تو چشام حلقه زده بود...

یه لحظه میون اون اشکا که کم کم   داشت رو گونه هام سرازیر میشد لبخند عجیبی روی لب هام شکل گرفت انگار یه معجزه بود ...

یه نفر داشت به طرف میومد داییم که همیشه اون موقع سر کار بود داشت تو خیابون...

همون لحظه بود که فهمیدم تموم این مدت تک و تنها نبودم یکی پیشم بود ...یکی که خیلی دوستم داشت

تو بغل دایی پریدم .دیگه درد لبام اذیتم نمی کرد چون فهمیده بودم یکی هست که همیشه مواظبمه; همیشه...

اون روز خدا به یه دختر کوچولو  چیز خیلی بزرگی یاد داد شاید ترجمه یه آیه که قبل از اون معنیش رو نمی دونست :

((ما به شما از رگ گردن نزدیک تریم ...))

یا شاید یه شعر قشنگ که بعدن زمزمه ی لباش شد:

((و خدایی که در این نزدیکی است...))

......................................................................................................................................

پی نوشت : خدایا باور کن من همون رویا کوچولو ام که قبلا اون قدر زود دعاهاش برآورده میشد حالا قدش بلند شده اما ته دلش همیشه دوست داشته مثل بچه ها پاک بمونه خدایا تو رو به دل پاک بچه ها دعای همه رو مستجاب کن

 

تاريخ سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٢سـاعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ نويسنده رویا نظرات () |

miss-A

/div