رویای کوچک من

هیشششش!آرومتر

...

ی اتفاق... ی تصادف...  هرچی هست... آسون نیست...نیست ...نیست... ی سوال بی جواب داره منو نابود میکنه: الان!!داره چه اتفاقی میفته؟!!  گم شدم...!تو خودم، سوالام.. خدا...  نجاتم بده!!نمیفهمم!!هیچی...باور ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 22 بازدید
تیر 93
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
8 پست