خط خطی

هنوزم تنهام!

هنوزم ی بغل میخوام واسه گریه کردن!

هنوزم بغضام میون لبخندم گم میشه!

هنوزم صدامو کسی نمیشنوه!

هنوزم بودنم بی معنیه!

هنوزم شبا بیدارم!

هنوزم...!

.فقط خط خطی ...

خط میکشم!

روی خودم

آدما!

نگاه ها!

ثانیه ها!

زمزمه ها!

 سکوت!

 میکشم اونقد که همه جا سیاه شه!تاریک تاریک.

 اون میون فقط!

 ی نقطه سفید و خیلی کوچیک،ی روزنه ،جا میمونه!

 شاید ی روز باورم شه:

 آبی آسمون.. 

 زلالی اشک... 

 حرمت تنهایی،دل تنگی...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید