کنکور...

نمیدونم چرا الان ی جوریم!!

پسفردا!کنکور....

 آره همه چی تموم میشه...

خدا کمک کن...نگرانم...زیاد...

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
بیدل

سلام درک میکنم منم پارسال کنکور دادم سعی کن بهش فکر نکنی آروم باشی و کلا به هیچ چیز فکر نکنی ک کم خوندم و کم کاری کردم و...ب داشته هات اعتماد کن مطمئن باش موفق میشی در ضمن ی روز قبل کنکور استراحت کن